afbeelding Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling

 

Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK) is door de Vlaamse overheid erkend als partnerorganisatie voor de ondersteuning en ontwikkeling van de gepaste omgang met kindermishandeling in Vlaanderen.

 

Het Expertisecentrum Kindermishandeling legt zich toe op het versterken van de aandacht voor kindermishandeling. Het VECK wil sensibiliseren, kennis ontwikkelen en verspreiden. Het VECK zet in op een versterking van de aanpak van kindermishandeling op de volgende vlakken:

  1. het zorgzaam detecteren van situaties van kindermishandeling
  2. het stoppen van de kindermishandeling en het installeren van veiligheid
  3. het voorkomen van herhaling van kindermishandeling door kinderen, jongeren en hun gezinnen te helpen
  4. het nastreven van herstel voor kinderen, jongeren en hun leefomgeving

 

Het Expertisecentrum Kindermishandeling neemt daarvoor initiatieven zoals:

  • een ondersteunend en effectief algemeen beleid in de aanpak van kindermishandeling bevorderen
  • de ontwikkelingen en knelpunten, tekorten en behoeften inzake de hulpverlening rond kindermishandeling signaleren
  • onderzoek en kennisontwikkeling omtrent het thema kindermishandeling
  • verspreiden van deze kennis en deskundigheid
  • het bijdragen tot de sensibilisering van de samenleving voor de problematiek van kindermishandeling
  • de werking van de vertrouwenscentra inhoudelijk en praktijkgericht ondersteunen

 

 

CONTACTGEGEVENS
VLAAMS EXPERTISECENTRUM KINDERMISHANDELING VZW

contactpersoon: Tim Stroobants

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0657.883.692
tel VECK: 0493 81 02 87

info@expertisecentrumkindermishandeling.be

twitter: @V_EC_K