Ketenaanpak Intra Familiaal Geweld

afbeelding Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
PRIKBORD

De ketenaanpak intrafamiliaal geweld (IFG) is een samenwerking tussen hulpverleners, politiemensen en parketmagistraten rond partnergeweld en kindermishandeling.

De volgende diensten werken hier samen : het centrum algemeen welzijnswerk Oost-Vlaanderen, het Agentschap Jongerenwelzijn, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen, het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, de justitiehuizen van Gent, Dendermonde en Oudenaarde, het parket Oost-Vlaanderen, stad/OCMW en de politie.

Voorlopig kunnen alleen deze organisaties gezinnen aanmelden.

 

Het doel van de ketenaanpak intrafamiliaal geweld is geweld stoppen, voorkomen dat geweld zich opnieuw herhaalt en de beschermende factoren versterken.

  • We brengen alle relevante informatie samen met medeweten van de cliënt
  • Vaste medewerkers van de verschillende diensten brengen hun expertise in
  • We maken 1 plan van aanpak op voor het hele gezin met concrete acties
  • We stellen een casusregisseur aan die de uitvoering van het plan bewaakt en opvolgt
  • Veiligheid van alle gezinsleden is in elke stap een prioriteit

 

Doelgroep van de ketenaanpak zijn complexe en aanslepende situaties van gezinsgeweld.

Naast partnergeweld of ex-partnergeweld en kindermishandeling zijn er dus andere problemen (financiële problemen, verslaving, handicaps bij ouders of kinderen, …) om een aanmelding te kunnen doen.

Tevens moeten er naast vrijwillige hulpverlening ook gerechtelijke trajecten gestart zijn. Ondanks deze hulpverlening en gerechtelijke maatregelen blijft geweld zich herhalen, is een laatste aanmeldingscriterium.

De ketenaanpak startte met aanmeldingen uit politiezones Gent, Dendermonde, en Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Kluisbergen, Kruishoutem, Wortegem-Petegem, Zingem) aan. Vanaf najaar 2018 komen politiezones Meetjesland-Centrum (Eeklo, Karijke, Sint-Laureins), Sint-Niklaas en Geraardsbergen-Lierde erbij. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle 65 gemeenten in Oost-Vlaanderen kunnen aanmelden.
 

Contactinfo :

Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld Oost-Vlaanderen

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Afdeling Justitiehuizen

 

ketenaapakifg.ovl@wvg.vlaanderen.be

09 269 61 98 - 09 269 62 46