Vacature bachelor bepaalde duur Vlaams Brabant

afbeelding Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
PRIKBORD

HET VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING VLAAMS-BRABANT VZW WERFT AAN: VOOR DE BEPAALDE DUUR VAN 6 MAANDEN

BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK OF IN EEN AANVERWANTE DISCIPLINE

 

I. Jobinhoud:

1. Doel van de functie:

 • actief deelnemen aan de multidisciplinaire teamwerking van het vertrouwenscentrum bij
  • het opvangen en het beoordelen van meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling
  • het advies verlenen inzake de hulpverlening bij kindermishandeling aan professionelen
  • het hulp verlenen aan kinderen, jongeren en hun gezinnen in situaties van (vermoedens van) kindermishandeling
  • het samenwerken en overleggen met andere welzijns- en gezondheidswerkers, hulpverlening coördineren
 • cliëntdossiers beheren in nauw overleg met andere teamleden
 • cliëntdossiers elektronisch en administratief verwerken en registreren
 • actief deelnemen aan de werking van 1712, de hulplijn voor geweld, misbruik en kindermishandeling

2. Functiecontext:

 • Relationeel:
  • je werkt loyaal mee aan de teamwerking van het gehele centrum, de lokale werking in de regio Halle-Vilvoorde en de hulplijn voor geweld, misbruik en kindermishandeling (1712)
  • je ontwikkelt in je functie in samenspraak met je directeur
  • je rapporteert inhoudelijk over je cliëntgebonden activiteiten aan het multidisciplinair team
  • je doet beroep op collega’s voor supervisie, coaching en ondersteuning
 • Praktisch:
  • je werkt op werkdagen van 8u30 tot 17u
  • Je bent bereid je te verplaatsen in functie van de werkopdracht

3. Resultaatgebieden:

 • je vertolkt de specifieke positie van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in je activiteiten
 • je verwerft specifieke kennis en competenties met betrekking tot de hulpverlening bij kindermishandeling.
 • je vertaalt kennis en ervaring uit opleiding en eerdere tewerkstelling naar je job op het VK.
 • je beheerst een werkbelasting in overeenstemming met je tewerkstellingspercentage
 • je legt een hulpverleningstraject af met gezinnen in overeenstemming met de regels van good practice
 • je neemt actief deel aan teamoverleg, waar je vanuit een metaperspectief traumasensitief en oplossingsgericht reflecteert
 • Je doorloopt een continu leerproces van bijscholing en deskundigheidsbevordering aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan, training en opleiding, supervisie, intervisie, monitoring en feedback, en je expliciteert je deskundigheid ten aanzien van team en collega’s
 • Je draagt kennis over aan derden

II. Vereiste competenties

 • zich kunnen inleven in de leefwereld van kinderen en jongeren
 • processen van verandering in gezinnen kunnen initiëren, begeleiden en consolideren op een ethisch en methodisch verantwoorde wijze en met de inzet van menswetenschappelijke kennis en inzichten. De beleving, de veiligheid en het herstel van kinderen en jongeren zijn daarbij de leidraad
 • een ecologisch perspectief kunnen hanteren op het probleem kindermishandeling en de aanpak ervan
 • kunnen omgaan met het spanningsveld tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorg/empowerment ten aanzien van gezinnen
 • aanklampend kunnen werken
 • contactvaardig zijn ten aanzien van kinderen en jongeren 
 • communicatief, teamgericht en zelfstandig kunnen werken 
 • in functie van deskundigheidsbevordering: open staan voor feedback van collega’s en leidinggevenden en hier op een constructieve manier gevolg aan geven
 • verantwoordelijkheid kunnen nemen
 • flexibel kunnen omgaan met crisissituaties en stressbestendig zijn 
 • de basisfilosofie en de maatschappelijke positie van het vertrouwenscentrum kindermishandeling kennen
 • goede kennis van hedendaagse ICT 
 • relevant kunnen verslag geven en een dossier kunnen bijhouden 
 • zich kunnen uitdrukken in het Frans

III. Arbeidsvoorwaarden

 • indiensttreding op korte termijn
 • arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van 6 maanden (mogelijk verlengbaar)
 • tewerkstelling 100% (o.b.v. 38uweek)
 • regelmatige werktijden
 • wedde wordt bepaald op basis van barema van het PC 331 MV1

IV. Sollicitatievoorwaarden

 • houder zijn van een diploma van professionele bachelor in het Sociaal werk of in een aanverwante een sociaalagogische of menswetenschappelijke discipline
 • een actueel uittreksel uit het strafregister model 596.2 ('minderjarigenmodel') kunnen voorleggen
 • werkervaring strekt tot aanbeveling

V. Solliciteren

Opdat je kandidatuur in aanmerking zou worden genomen, dien je ten laatste op 28.06.2020 een Curriculum Vitae en motivatiebrief te bezorgen aan Kristof Desair per e-mail (kristof.desair@vkvlaamsbrabant.be).

Pas afgestudeerden dienen aan hun Curriculum Vitae een detail van hun eindbeoordeling toe te voegen (puntenlijst). 

In het kader van ‘wissel leren’ en de versterking van samenwerking met onze partners, moedigen we expliciet kandidaten, die al in de jeugdhulp tewerkgesteld zijn, aan om te solliciteren voor deze functie. In overleg zoeken we naar mogelijkheden om bij het einde van de tewerkstelling op het VK terug te keren naar je huidige werkgever.

Selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 29 en 30 juni 2020. Voor meer informatie over de functie en de procedure (statuut, verloning,…) kan je terecht bij Kristof Desair (tel. 016 301730 – e-mail: kristof.desair@vkvlaamsbrabant.be). Meer informatie over het vertrouwenscentrum vind je op www.kindermishandeling.be.